ทัวร์เรือสำราญ 10 วัน ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด Royal Caribbean – Jewel of the SEAs พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

 10 วัน ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด Royal Caribbean – Jewel of the SEAs

10 วัน ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!!

****โปรโมชั่นพิเศษ...ล่องเรือทะเลเหนือ โดย สายการบินไทย****

30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2563 / 15 – 24 ส.ค. 2563

เริ่มต้น.....99,900บาท

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น /รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว)

โคเปนเฮเกน – ไกเรงเก้ ฟยอร์ด – สกายวอลค์ดาลส์นิบบา – เบอร์เกน – เมาท์อูริเก้น

 สตาแวนเกอร์ – คริสเตียนซานด์ – โคเปนเฮเกน

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

10 วัน ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!!

เรือบรรจุผู้โดยสารได้ 2,139 คน จำนวน 13 ชั้น ระวาง 90,090 ตัน

 วันแรก             กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเกน

 22.00 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

วันที่สอง         โคเปนเฮเกน – เชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean – Jewel of the Seas!!

01.20 น.        ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) เดนมาร์กโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.)

07.40 น.         เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                         นำท่านชม เงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ลเมอร์เมด (Little mermaid)    รูปปั้นทองแดงของเจ้าหญิงเงือกน้อยบนโขดหิน ตัวละครที่มาจากนิทานอันโด่งดังของนักประพันธ์ชาวเดนิช ฮันส์ คริสเตียน  แอนเดอร์สัน รูปปั้นเงือกน้อยนี้เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สัน และเป็นนิทานอีกเรื่องที่หลายๆท่านคงเคยได้ฟัง แม้กระทั่งดิสนีย์ยังเคยนำเรื่องนี้มาทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นนำท่านชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ชื่อ Gefion นี้คือชื่อของเทพเจ้าในตำนานของชาวสแกนดิเนเวียน ได้เวลานำท่านแวะชมภายนอก พระราชวังอมาเรียนบอร์ก (Amalienborg)เป็นพระราชวังที่พระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์กประทับอยู่ และเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บริเวณกลางลานมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4นอกจากนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสวนสนามจากพระราชวังโรเซ่นบอร์ก (Rosenborg) และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้าในทุกวันนำท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

14.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!

17.00 น.         เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่สาม               At Sea

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room              :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment            :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

                                       สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม

Sport and Activities                 :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                                      อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่สี่                    ไกเรงเก้ฟยอร์ด – จุดชมวิวดาล์สนิบบา (UNESCO) – น้ำตก Fossevandring

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองไกเรงเก้

                         นำท่านนั่งเรือเทนเดอร์โบท (Tender boat) เพื่อขึ้นฝั่งสำหรับการท่องเที่ยวฟยอร์ดอันสวยงามและขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ นำท่านนั่งรถโค้ชสู่จุดชมวิว Flydalsjuvet ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความงามของไกเรงเก้ฟยอร์ดแบบพาโนรามา และเป็นจุดที่ช่างภาพมืออาชีพนิยมมาเก็บภาพความงามของฟยอร์ดแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นชมบรรยากาศได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ดาล์สนิบบา (Dalsnibba) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยสุดของนอร์เวย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงามอันน่าอัศจรรย์ของไกเรงเก้ ฟยอร์ดได้อย่างใกล้ชิดและยังได้ชมความเขียวขจีและสีขาวของ เทือกเขาไกเรงเก้ ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหิมะได้ในแบบพาโนรามา จุดชมวิวแห่งนี้อยู่สูงกว่า 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในยามหมอกลงนักท่องเที่ยวจะรู้สึกเสมือนยืนอยู่บนท้องฟ้าเลยทีเดียว ทัศนียภาพอันแสนบริสุทธิ์งดงามทำให้จุดชมวิวแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง ธรรมชาติ (UNESCO World Heritage) และเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนได้ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายนเท่านั้น

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ Norsk Fjord Center เพื่อเที่ยวชมความสวยงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ นำท่านชมความสวยงามของน้ำตก Fossevandring ซึ่งเป็นน้ำตกเส้นใหญ่ในเมืองไกเรงเก้ นำท่านเดินเล่นสัมผัสความสวยงามของน้ำตก เทือกเขา และแม่น้ำ แห่งเมืองไกเรงเก้ พร้อมเก็บภาพธรรมชาติพิสุทธิ์อันเลื่องชื่อของนอร์เวย์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือที่เรียกได้ว่ามีวิวอันสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่ง

16.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

17.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือไกเรงเก้ สู่ท่าเรือเมืองเบอร์เกน

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่ห้า            เบอร์เกน – พระราชวังหลวง – เคเบิ้ลคาร์เขาอูลรินเก้น – ชมเมืองเบอร์เกน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองเบอร์เกน

นำท่านชมกรุงเบอร์เกน ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน (Bryggen)ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองเก่าของเบอร์เกน และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ไปแล้ว ด้วยห้องแถวสูง 3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารักตรงที่ด้านหน้ามักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือ ม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และยังใช้เป็นร้านค้า แกลเลอรี่ ร้านขายสินค้าที่ระลึก งานศิลปะ ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ทำให้อาคารบริกเกนเป็นเรือนแถวที่งดงามที่สุดในโลกก็ว่าได้ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชมป้อมปราการเบอร์เกนฮุส (Bergenhus Fortress) เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ในเมืองเบอร์เกน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 เป็นปราสาทตั้งอยู่ที่ทางเข้าของท่าเรือ ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย                  นำท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่งเมืองเบอร์เกน (The Royal Residence Museum) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ หากแปรพระราชฐานมายังเบอร์เกน สันนิษฐานว่าพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงยุคกลางประมาณศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินสู่เขาอูลริเก้น (Ulriken) เพื่อนั่งรถกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดของเบอร์เกน ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 643 เมตร อิสระให้ท่านได้ชมวิวพาโนรามาและเก็บภาพความสวยงามเหนือเมือง ฟยอร์ด ภูเขาจนไปถึงทะเล จุดชมวิวบนยอดเขา Ulriken เป็นจุดถ่ายรูปที่ดีที่สุด หากอากาศดี จะสามารถมองเห็นวิวเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือและใต้ของเบอร์เกน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองเบอร์เกน หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าได้ตามอัธยาศัย

18.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

19.00 น.        เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองเบอร์เกน มุ่งหน้าสู่เมืองสตาแวนเกอร์

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่หก           สตาแวนเกอร์ – ล่องเรือไลเซ่ ฟยอร์ด

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือสตาแวนเกอร์

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมไลเซ่ฟยอร์ด (Lyse Fjord Cruise) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เรียกได้ว่าสวยติดอันดับโลก ฟยอร์ดแห่งนี้นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพ นิยมมาเก็บภาพความสวยงามมากมาย จนในปี 2011  ไพรเก้สโตเลนและไลเซ่ ฟยอร์ด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดถ่ายภาพธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพและทิวทัศน์อันสวยงามของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกัน เส้นทางล่องเรือฟยอร์ดแห่งนี้ เป็นเส้นทางอันซีนใหม่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการสัมผัสธรรมชาตินอร์เวย์ที่ต่างออกไป อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย         

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชมเมืองสตาแวนเกอร์ (Stavanger) ซึ่งตั้งอยู่บนแหลมสตาแวนเกอร์ (Stavanger Peninsula) ตัวเมืองตั้งอยู่ในเขตรูกาลันด์ ( Rogaland County) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย์ รวมไปถึงการแหล่งผลิตปลากระป๋องและการต่อเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านชมโบสถ์สตาแวนเกอร์ (Stavanger Cathedral) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเมือง สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1100 แล้วเสร็จประมาณปีค.ศ. 1150 โดยบาทหลวงเรย์นัลด์ชาวอังกฤษ โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างในสไตล์แองโกล-นอร์แมน และในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ได้มีการเพิ่มสไตล์โกธิคเข้าไปด้วย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองสตาแวนเกอร์ จากนั้นนำท่านเที่ยวย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ (Old Stavanger) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนสายเก่าที่คดเคี้ยวไปมา ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของ อาคารไม้เก่าจากศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย (Museum of Art) ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะต่างๆมากมาย ได้เวลานำท่านชมอนุสาวรีย์สามดาบ (The Three Swords Monument) หรือ Sverd i Fjell อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บน Hafrsfjord อยู่ห่างจากใจกลางของตัวประมาณ 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นดาบสูง ประมาณ 10 เมตร ปักอยู่กับหินบริเวณเนินเขาใกล้ๆฟยอร์ด ถูกสร้างโดยปฏิมากร Fritz Roed เพื่อระลึกถึงสมรภูมิที่ Hafrsfjord ในปี 872

18.00 น.       นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

19.00 น.         เรือเดินทางออกจากท่าเรือ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่เจ็ด          คริสเตียนซานด์

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองคริสเตียนซานด์

นำท่านเที่ยวชมเมืองคริสเตียนซานด์ (Kristiansand)เป็นเมือง เทศบาล และเมืองหลวงเทศมณฑลเวสต์-อักแดร์ ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของนอร์เวย์ เป็นเมืองตั้งอยู่บนอ่าวสแกเกอร์แรค ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงออสโล เป็นเมืองท่าทางทะเล มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ปลอดน้ำแข็งในฤดูหนาว มีอุตสาหกรรมต่อเรือ งานโลหะ การทำประมง นำท่านเที่ยวชมความสวยงามและน่ารักของเมืองคริสเตียนซานด์ นำท่านเที่ยวชมโบสถ์ประจำเมือง (Kristiansand Cathedral) จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ (Cannon Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ Møvik ห่างจากใจกลางเมือง Kristiansand ไปประมาณ 8 กิโลเมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ได้จัดเก็บอุปกรณ์จริงจากการติดตั้งทางทหารในอดีต โดยมีปืนใหญ่ซึ่งตั้งประจำการและใช้จริงในอดีต อิสระให้ท่านได้ชมปืนใหญ่หลากหลายแบบที่นำมาจัดเก็บและแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำท่านเข้าชมบังเกอร์โอเดอร์โรยา (Odderoya fort) ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนใต้ของเมืองคริสเตียนซาน ซึ่งเป็นหลุมบังเกอร์ที่ใช้งานในสมัยสงคราม และยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกทหารในการเข้าร่วมสงคราม ปัจจุบันป้อมปราการหรือบังเกอร์แห่งนี้จัดเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งของประเทศนอร์เวย์ ได้เวลานำท่านหมู่บ้านชาวประมง (Fisherbyrgga) ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็กๆเรียงรายหลากสีสัน เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แห่งการมาท่องเที่ยวและชมการดำรงชีวิตของชาวประมงนอร์เวย์ในอดีต ได้เวลานำท่านเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์อาเดอร์ (Agder Natural Botanical Garden) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย Agder เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งเดียวในชายฝั่งทางตอนใต้ของนอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1828 เป็นส่วนหนึ่งของ Kristiansand Katedralskole

16.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

17.00 น.         เรือเดินทางออกจากท่าเรือ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่แปด               At Sea

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room              :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment            :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

                                       สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม

Sport and Activities                 :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                                      อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

 

วันที่เก้า                 โคเปนเฮเกน

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน

นำท่านสู่ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบันเทิงย่านริมน้ำของเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นย่านค้าขายและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะมีทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ทอดตัวยาวสองฝั่งแม่น้ำ สถาปัตยกรรมบ้านเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน

14.25 น.         ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบิน TG951 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช.ม.)

                         สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

 

วันที่สิบ          กรุงเทพมหานคร

06.00 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!!

 

อัตราค่าบริการ

30 พ.ค. / 15 ส.ค.

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

99,900

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

18,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น)

33,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

95,000-130,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-CPH-BKK)- TG

27,000

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ไม่รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) **

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่าง              

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ประมาณ 3,000 บาท (ค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 • ค่า Gratuities ของทางเรือ ซึ่งจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ เป็นเงิน 3,300 บาทต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

                                                 สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท

                                งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 25%

* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น นอร์เวย์

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบ)

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น และไม่ชำรุด ขาด หรือเปียกน้ำ

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...

(สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)

5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)

6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)

7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)

8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

-        เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

-        เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

-        เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

กรณีอำนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง

-ใบสำเนาบันทึกการหย่า โดยระบุว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร

-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจศาล

เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

กรณีบุตรบุญธรรม

-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอำเภอ/เขต

ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ ประจำการในประเทศไทย***

9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที่เดินทาง)

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN

-          กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

-          กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า

-          กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

-          กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

-          กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

-          กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

 

 1. หลักฐานการเงิน : 

สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอัพเดท 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

************* ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น**************

 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

-          หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

-          กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

https://www.utravel.co.th/attachments/view/?attach_id=226363