ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์  ขอเสนอ แผนประกันเดินทางสุดประหยัด สำหรับ นักเดินทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่องเที่ยวทั่วโลก มีให้เลือกแบบรายปี รายเดี่ยว ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

ประกันเดินทางนี้คือประกันที่คุณต้องการเพื่อนำไปประกอบกับเอกสารอื่นๆ เมื่อคุณนำไปขอวีซ่าที่สถานทูตของประเทศที่คุณจะเดินทางไป ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงด้วยบริการทางด้านการแพทย์ รวมไปถึงด้านค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและให้การช่วยเหลือลูกค้าของเราเมื่อท่านต้องการให้ช่วยเหลือ

แผนเดินทางรายปี(การเดินทางหลายเที่ยวตลอดปี)

เดินทางได้ทั่วโลก หลายต่อหลายครั้งได้ตามที่คุณต้องการ โดยชำระเพียงครั้งเดียวต่อไป ง่ายและสะดวกมาก คุณจะได้รับความคุ้มครองเต็มวงเงินทุกเที่ยวที่คุณบิน โดยมิต้องแจ้งเที่ยวบินก่อนเดินทาง

แผนเดินทางเพื่อยื่นวีซ่า
 
ใช้เอกสารประกันภัยการเดินทาง เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้น

แผนเดินทางรายเที่ยว

การเดินทางท่องเที่ยวสำหรับนักเดินทางครั้งคราว แผนนี้ดีสำหรับการเดินทางระยะสั้น ระหว่าง 1 – 180 วัน

ท่านสามารถเลือกทำประกันการเดินทางกับบริษัทดังต่อไปนี้

1.   บริษัท เอซ อินชัวรันส์ จำกัด  (คลิก เพื่อดูรายละเอียด)

2.  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด ( คลิก เพื่อดูรายละเอียด)