ทัวร์เรือสำราญ 13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ Royal Caribbean… Voyager of the SEAs

 

13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

 Royal Caribbean… Voyager of the SEAs!

เที่ยวหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ....ดินแดนแถบโอเชียเนีย
8 – 20 เมษายน 2563
139,900 บาท
(พิเศษ!! ราคานี้รวมค่าวีซ่า, ทิป และ ทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ)
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์) – มาเร่ (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)
มิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศวานูอาตู) – วิลา – นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) – ซิดนีย์
Voyager of the SEAs!.....
เรือขนาด 138,000 ตัน มีทั้งหมด 15 ชั้น 
จุผู้โดยสารได้ 3,114 คน


13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์) – มาเร่ (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)

มิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศวานูอาตู) – วิลา – นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) – ซิดนีย์

 

8 เมษายน 2563                   กรุงเทพมหานคร

16.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร

สายการบินไทยณ สนามบินสุวรรณภูมิ

19.20 น.        ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินซิดนีย์ (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475

                         สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

 

9 เมษายน 2563                   เกาะค็อกคาทู (เกาะมรดกโลกแห่งซิดนีย์) – ลงเรือรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas

07.20 น.         เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                         นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะค็อกคาทู (Cockatoo Island)เกาะมรดกโลกแห่งแดนจิงโจ้ จากเกาะยังสามารถมองเห็นสะพานฮาเบอร์บริดจ์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซิดนีย์ เกาะแห่งนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เป็นเกาะที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลก อีกทั้งเคยเป็นเรือนจำ ที่คุมขังนักโทษสมัยก่อน และเป็นอู่ซ่อมเรือ ต่อเรือรบ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ในอดีตเกาะแห่งนี้มีแต่เพียงชาวอะบอริจิ้น ชนพื้นเมืองเข้ามาทำการประมง ต่อมาในปี 1839-1850 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้เลือกให้เกาะแห่งนี้เป็นที่จำคุกนักโทษอีกแห่ง เนื่องจากคุกที่มีอยู่นั้นเริ่มแออัดด้วยจำนวนนักโทษที่เพิ่มขึ้น และปี 1900 มีการเปลี่ยนเกาะนี้ให้กลายเป็นอู่ต่อเรือแทน เพื่อใช้สร้างเรือรบของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งปี 1965-1992 ก็มีการปิดอู่ต่อเรือแห่งนี้ โดยเครื่องจักรต่างๆ ก็ถูกขายทิ้งไป อาคารหลายๆ แห่งและท่าเรือหลายท่าก็ถูกทำลายไป ทิ้งไว้เป็นตำนาน นำท่านเที่ยวชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของซิดนีย์ผ่านโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นบนเกาะแห่งนี้

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)               

14.30 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ซิดนีย์ เพื่อเชคอินขึ้นเรือสำราญรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas

16.30 น.       เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่เกาะลิฟู หมู่เกาะรอยัลตี้ (Loyalty Island) อาณานิคมของฝรั่งเศสแห่งโอเชียเนีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

10-11 เมษายน 2563         Cruising

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room              : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment            : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม

Sport and Activities                 : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

12 เมษายน 2563                เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือลิฟู แห่งเกาะลอยัลตี้ไอซ์แลนด์ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

                        นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านนาธาโล (Nathalo Villages) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน นำท่านชมบ้านของหัวหน้าเผ่า (ท่านต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน) และชมการแสดงพื้นเมืองตลอดจนสูตรตำหรับการเตรียมอาหารของชนพื้นเมืองที่เรียกได้ว่ามีสูตรลับในการปรุงอาหารประจำชนเผ่า จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์นาธาโล (Nathalo Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในปี 1883 โดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชมการทำอาหารพิ้นเมืองของชาวนาธาโล ที่เรียกว่า โบนายา (Boo-nya) ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีส่วนผสมจาก เผือก, มันฝรั่ง, กล้วย, ไก่, ปู และ ลอบสเตอร์

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านนั่งรถเที่ยวชมเกาะลิฟู โดยเริ่มจากชายหาดลูเอซิลา (Luecila Beach) เรียบเลาะริมฝั่งอันสวยงามของอ่าวซานตาเบย์ (Santa Bay) จนถึงเมืองหลวงแห่งเกาะลิฟู นำท่านชมโบสถ์ในสมัยโคโลเนียล และ อาคารโบราณที่ยังคงอนุรักษ์จนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินเล่นแถววอเตอร์ฟร้อนท์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่หาดลูเอซิลา เพื่อให้ท่านได้ดำน้ำตื้นดูปะการัง (Snorkeling) และสัตว์ใต้ทะเลอันงดงามแห่งเกาะลิฟู สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เรือสำราญ

18.00 น.        เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองมาเร่ ประเทศนิวแคลิโดเนีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

13 เมษายน 2563                 มาเร่ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่เกาะมาเร่ ประเทศนิวแคลิโดเนีย

                         นำท่านนั่งเรือเล็กเพื่อเดินทางไปยังเกาะมาเร่ ซึ่งเป็นอีกเกาะเล็กที่สวยงามแห่งประเทศนิวแคลิโดเนีย เป็นเกาะที่มีปะการังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสำหรับดำน้ำดูปะการังน้ำตื่นหรือเล่นน้ำทะเล เนื่องจากเป็นเกาะที่มีน้ำใส และ อยู่ในมหาสมุทร จึงทำให้ท้องทะเลบริเวณนี้สวยงามและน้ำทะเลใสมาก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนเกาะที่ได้ชื่อว่าเกาะปะการังที่สวยงามอีกแห่งของโอเชียเนีย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสำราญ

บ่าย                  ให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่กับการดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำทะเลพร้อมหาดทรายสวยแห่งเกาะมาเร่ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นกับกิจกรรมของเรือสำราญที่จะจัดให้ท่านได้เที่ยวชม)

17.00 น.        เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศ วานูอาตู)

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

14 เม.ย. 2563       มิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศวานูอาตู)            

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ ณ เกาะ มิสทรี ไอซ์แลนด์ (Mystery Island) ประเทศวานูอาตู

09.00 น.         นำท่านลงเรือเล็กเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านบนเกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ (Mystery Island) ให้ท่านได้ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าท้องถิ่นแห่งเกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ ท่านจะได้ชมการจำลองพิธีการแต่งงานของชาวเผ่าในอดีต จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการทำอาหารกับชาวเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนนำท่านชมสวนผักผลไม้ และ พืชใช้เป็นยาของผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ สนุกสนานกับการเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาะมิสทรี รวมถึงชมการดำรงชีพ และ วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านดำน้ำตื้น (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตว์ใต้ทะเลแห่งหมู่เกาะมิสทรีไอซ์แลนด์ (เวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1.30 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเรือสำราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือได้ แต่ต้องกลับขึ้นเรือสำราญก่อนเวลา 16.30 น.

17.00 น.        เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองวิลา ประเทศวานูอาตู

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

15 เมษายน 2563                วิลา (ประเทศวานูอาตู)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่เมืองวิลา (ประเทศวานูอาตู)

08.00 น.         นำท่านเดินทางสู่เกาะทรานคิวิตี้ (Tranquility Island) ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ในการอนุรักษ์เต่าทะเล และเป็นแหล่งดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามแห่งประเทศวานูอาตู ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของท้องทะเลที่มีน้ำใส พร้อมชมปะการังหลากสีและสัตว์ทะเลขนาดเล็กมากมายที่อาศัยอยู่บริเวณปะการังแถบนี้ รวมถึงเต่าทะเลที่ได้มีการอนุรักษ์ไว้บนเกาะแห่งนี้เช่นกัน ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นปลาโลมาที่วนเวียนว่ายอยู่ในทะเลแถบนี้เช่นกัน นำท่านชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล พร้อมชมความน่ารักของลูกเต่าทะเลที่มีการอนุบาลไว้บนเกาะแห่งนี้ ก่อนที่จะทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือจะเลือกดำน้ำดูปะการังที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศวานูอาตู หรือท่านจะเลือกพักผ่อนริมหาดที่สามารถเล่นน้ำทะเลสีเทอควอยส์

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารของเรือสำราญ

15.30 น.         เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

16 เมษายน 2563                นูเมอา (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

10.00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองนูเมอา ประเทศ นิวแคลิโดเนีย

นำท่านเที่ยวชมเมืองนูเมอา (Noumea)เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็นดินแดนในเขตโอเชียเนียของประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ประมาณ 45.7 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของนิวแคลิโดเนีย และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกนูเมอาซึ่งเป็นท่าเรือหลักของดินแดน นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆของเมืองนูเมอา ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสโคโคนัท (Coconut Square), วิหารเซ็นต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral), ไชน่าทาวน์ (China Town), ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin ให้ท่านได้เก็บภาพเมืองนูเมอา และ สถานที่สำคัญๆ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.30 น.         นำท่านเข้าชมศูนย์วัฒนธรรม Jean-Marie Tjibaou ซึ่งตั้งอยู่บนแหลมทิบูล ในเมืองนูเมอา แห่งนิวแคลิโดยเนีย นับเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้ ก่อนที่กลายมาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส

18.00 น.        เรือเดินทางออกจากท่าเรือนูเมอา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

17-18 เมษายน 2563          Cruising

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room              : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment            : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม

Sport and Activities                 : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

 

19 เมษายน 2563                ซิดนีย์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

06.30 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

                         นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญโรยัล แคริบเบี้ยน

นำท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็นเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดผู้คนจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่งนี้ นำท่านถ่ายรูปกับสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของเมืองซิดนีย์ในมุมมองที่แตกต่าง ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย  จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีทั่วโลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่าเฮาส์ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรงละคร เพลเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย    

บ่าย                   นำท่านถ่ายรูปกับ ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันตกของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุ้มหินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม ได้เวลานำท่านตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "เดอะเมทริกซ์" กันที่ลานน้ำพุอันโดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน้ำพุแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบันลานน้ำพุแห่งนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ Birkenhead Point Outlet Centreจัดเป็นห้างที่น่าสนใจอย่างมากด้วยความใหญ่โต สวยงาม และตั้งอยู่ติดอ่าวทะเล Sydney Harbour จึงจัดมุมร้านอาหารที่สามารถชมวิวทะเลมีท่าเรือเล็กๆ ได้อีกด้วย ส่วนห้างร้านต่างๆ มีหลายประเภททั้งสินค้าแฟชั่น ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น เรียกว่า ได้มาช้อปปิ้ง หรือมาเดินเที่ยวเล่น และจ่ายตลาดซื้อของกินกลับบ้านได้พร้อมกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนูกุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว****

 

20 เมษายน 2563                 ซิดนีย์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ เพื่อเช็คอิน

10.00 น.         ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์ (SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG476

                         (ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

16.20 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 

13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

Royal Caribbean… Voyager of the SEAs!

อัตราค่าบริการ

8-20 เมษายน 2563

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

139,900

อัพเกรดห้องพักแบบมีระเบียง Balcony (พัก 2 ท่านต่อห้อง) เพิ่มเงินท่านละ

20,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Based ห้อง Inside)         

50,000

เด็กอายุต่ำกว่า 2-12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  

129,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

75,000 – 100,000

ไม่เอาค่าตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (BKK-SYD-BKK)

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2562) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 •   กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 •   กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 •   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 •   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 •   ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 •   ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พักตลอดการเดินทาง(ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ
 •   ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 •   ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (Transit visa) และวีซ่านิวแคลิโดเนีย
 •   เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

                                งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

 

หมายเหตุ :

 •   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 •   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 •   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 •   การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 •   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 •   สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 •   ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 •   ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

 

 

 

ตั๋วเครื่องบิน

 •   ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 •   ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 •   เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

 

โรงแรมและห้อง

 •   ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 •   โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 •   ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 •   กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 •   วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

( ICAO )

 •   หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 •   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 •   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 •   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 •   กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 •   ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 •   กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย
 •   กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
https://www.utravel.co.th/attachments/view/?attach_id=226372