จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน แพคเกจทัวร์จอร์แดน Tour Jordan ทะเลสาบเดดซี เพตรา เมืองมรดกโลก

จอร์แดน  JORDAN

ทัวร์จอร์แดน เที่ยวจอร์แดนแบบเจาะลึก แพคเกจทัวร์จอร์แดน TOUR JORDAN  

จอร์แดน เมืองมรดกโลกเพตรา ทะเลสาบเดดซี  ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลแดง

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ประเทศจอร์แดน ทัวร์จอร์แดน JORDAN
ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน โดย ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้บุกเบิกเส้นทางทัวร์จอร์แดนแบบเจาะลึก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เรามีความชำนาญเส้นทางทัวร์จอร์แดน และมีสำนักงานประจำประเทศซีเรีย ตั้งอยู่ที่   Al-Bahssa  P O Box 14045, Damascus. Syria เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ท่องเที่ยวจอร์แดน และ ทัวร์จอร์แดน ประเทศในแถบตะวันออกกลาง รู้ลึกรู้จริงในการทำทัวร์จอร์แดน และประเทศในะวันออกกลาง(อาหรับ) บริการ จัดทัวร์จอร์แดน แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ได้สัมผัสถึงอารยธรรมโบราณซึ่งมีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของประเทศจอร์แดน  ทุกรายการทัวร์จอร์แดนของเราจะนำท่านสนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี ท่านจะได้พอกโคลนเพื่อบำรุงผิวพรรณให้สดใส นุ่มนวล และทึ่งกับการสร้างเมืองเพตรา จากการสลักภูเขา ซึ่งเป้นเมืองคาราวานของชาวนาบาเทียน (Nabataean) ชนชาติอาหรับที่อาศัยอยู่ในบริเวณนาบาทีน (Nabatene) พื้นที่รอยต่อระหว่างซีเรียกับอะราเบีย) แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแดงและทะเลเดดซี (Dead Sea) และเป็นจุดผ่านที่สำคัญระหว่างอะราเบีย อียิปต์ และซีเรีย-ฟีนิเชีย เพตราเป็นเมืองที่เกิดจากการก่อสร้างผสมกับการแกะสลักเข้าไปในหินธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภูเขาอันเต็มไปด้วยช่องเขาและหุบผา นับเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแหล่งหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมตะวันออกได้ผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมเฮลเลนิสติก (Hellenistic)